CYSTADLEUAETH !! - 2017 HEN FFILM INDIA CYMRU

Cymru Wicked / Gŵyl Ffresh mewn partneriaeth â'r Cyngor Prydeinig a Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Cofrestrwch heddiw, dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - Dydd Gwener 15 Medi 2017

Croeso i Wicked Wales

"Cefnogi gwneuthurwyr ffilm ifanc yn eu hymdrechion creadigol A chreu diwylliant ffilm yng Nghymru lle mae pobl ifanc yn cael eu hannog ac yn cael cymorth I fynegi eu syniadau ac archwilio eu doniau."

Wneuthurwyr ffilmiau ifanc,
Wrth I ni gychwyn ar yr antur newydd rydym yn gobeithio y byddwch yn cydio y cyfle I fynd I mewn I'r cystadlaethau,arddangos eich ffilmiau a datblygu eich rhwydweithiau rhyngwladol hun. Ewch dudalen yr Wyl facebook a twitter ac yn gadael eich meddyliau a syniadau.

Mae popeth yn newydd ar gyfer 2016 ac fe fyddwn yn profi nifer o syniadau newydd a byddwn yn gofyn am eich adborth bob cam o'r ffordd. Byddwyn yn derbyn eich awgrymiadau, syniadau, beirniadaeth a fydd y nein helpu I ddatblygu Gwyl yn 2017. Yn dilyn yr Wyl, ein bwriad I weithio gyda phartneriaid I ddatblygu rhaglen gydol y ffwyddyn o weithgareddau ffilm yn arwain I fyny at ar Wyl yn 2017.

Pob Iwc a chadw ffilmio!

 • Appreciating other cultures;recognising similarities and differences; understanding the challenges facing others; broadening horizons, creating confident global citizens who are prepared to help change the lives of others - as well as their own
  - Jenny Scott, Director British Council Wales/Cymru.
 • YCN is very important to us because we receive great films from other Festivals and we come into contact with local and regional film groups, media centres and film makers from other countries
  - Detlef Fluch Dokumentarfilmproduktion, REC for Kids Berlin'
 • Discussing and exchanging ideas, experiences and examples of good practice and cooperation with members of the Network provides a huge opportunity for exchanging programmes and projects
  - Boban Stefanovic. The Cultural Centre Gornji Milanovac, Serbia
 • Film is a truly international language that is able to cross borders and unite audiences from many different backgrounds
  - Carwyn Jones. First Minister of Wales, Welsh Government

Ein Partneriaid

TOP